OLYMPUS DIGITAL CAMERA

През 2023 г. екипите на ПБЗН в област Търговище са погасили 468 пожара, което е с 10,52 % по-малко сравнено с 2022 година (523 бр.).

През 2023 година в областта са регистрирани 75 пожара, причинени   от неправилно ползване на отоплителни уреди, което е с 25 % по-малко за същия период на изминалата година (100).

С 2,84 % са се увеличили случаите на произшествия през миналата година, причинени от небрежност при боравене с открит огън –  (за 2023 година – 282 бр.) спрямо тези през 2022 г. (274 бр.).

 През отчитания период възникналите пожари, които са погасени без материални загуби, са 356, което е с 13,38 % по-малко от тези през 2022 година, когато са били 411 броя. За пет годишен период назад най- голям брой на пожарите без материални загуби в дирекцията отчитат през 2020 година – 483. При пожарите с причинени от тях материални  щети броят им за двете години(2023 и 2022) се е задържал един и същ –  112.

В отрасъл Жилищно стопанство и дейност на домакинстватаза 2023 година са регистрирани 202 произшествия, докато за 2022 година броят им е 206.

През 2023 година в област Търговище се наблюдава рязко занижение на пожарите в отрасъл „Горско стопанство“ – 1 брой. През 2022 година са регистрирани 11 броя горски пожара,  а за 2021 година те са 4. За последните 5 години най-много горски пожари в областта са регистрирани през 2019 г.  – 13 броя.

През миналата година в област Търговище отчитат чувствително занижение на броя на загиналите вследствие на пожари граждани. През 2023 г. в областта смъртта си в пожар е намерил един човек, докато през 2022 г. броят им е 7, а през 2021 г. – 5. По-голямата част от загиналите хора са самотно живеещи и трудно подвижни.

Що се отнася до причините за възникналите през 2023 г. в област Търговище пожари, традиционно най-много от тях са предизвикани от небрежност при боравене с открит огън – 282,  неправилно ползване на отоплителни уреди – 75, късо съединение – 35, техническа неизправност – 23, и др.

Статистиката сочи увеличаване на броя на т. нар. лъжливи повиквания – докато  през 2022 година те са 24, то през 2024 г. са подадени 40 броя такива. За миналата година е регистриран най-големият брой лъжливи повиквания за последните 5 години.  Това от своя страна означава загуба на ресурс и на време, защото в службите ПБЗН се реагира своевременно на всеки получен сигнал, който е от тяхната компетентност.

През 2023 г. периодите с най-висока интензивност на получени сигнали, на които екипите на  пожарните служби в областта са се отзовали,  са били на 26-28.07.2023 г. – 25 сигнала за отстраняване на последствията от разразилата се буря в град Търговище, и на 4 и 5.11.2023 г. – 22 сигнала за отстраняване на последствията от силните ветрове на територията на цялата област.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име