От 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г. в звената на РДПБЗН-Търговище ще проведе традиционната Седмица на пожарната безопасност.  В рамките й ще бъдат организирани дни на отворените врати в четирите районни служби в състава на дирекцията –  РСПБЗН-Търговище, РСПБЗН- Попово, РСПБЗН-Омуртаг и РСПБЗН-Антоново.

Ще бъдат организирани приемни за граждани в РСПБЗН с открити телефонни линии. Всеки гражданин може да се свърже с конкретната пожарна служба, като телефонните линии за връзка с районните служби от областта са:

 

РСПБЗН-Търговище: 0601 6 22 93, адрес: ул.“Никола Маринов“ № 3;

РСПБЗН-Попово: 0608 2 23 35, адрес: ул.“Раковски“ № 1;

РСПБЗН-Омуртаг: 0605 35 98, адрес: Промишлена зона;

РСПБЗН-Антоново: 06071 60149, адрес: ул.“Шипка“ № 2.

По време на седмицата ще бъдат проведени дискусионни и информационни срещи и беседи с представители на местната изпълнителна власт, бизнеса и граждани по въпроси, свързани с осигуряване на пожарната безопасност. Всеки желаещ може да посети службите на ПБЗН и да постави  интересуващи го въпроси, касаещи дейността им.

Огнеборците ще покажат оперативно-техническите възможности на пожаро-техническото оборудване. В демонстрациите ще участват пожарни автомобили за гасене с вода и пяна, автомеханична стълба, спасителна техника за действие при катастрофи и спасителна техника за водно и планинско спасяване. В организираните демонстративни занятия ще бъдат проиграни планове по защита на населението от бедствия и пожари съвместно с изпълнителната власт и населението.

Всеки, който желае, може да се запознае с дейността на ПБЗН на официалните интернет страници (http://www.nspbzn.mwr.bg) и (http://pojarna.com).

В интернет свободно се разпространява електронно издание на списанието SOS 112 на интернет страница (http://pojarna.com), раздел – списание.

Очаква се по време на Седмицата на пожарната безопасност да бъдат сформирани нови младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец“. Всички, които желаят да кандидатстват като доброволци за предотвратяване на бедствия и аварии, могат да посетят пожарните служби и да се информират за дейността на доброволните формирования.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име