Проект на РИМ- Търговище получи одобрение на обявената от Министерството на културата сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства 2022 г. по Тема: „Събития, организирани от музеи и художествени галерии в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.“

Проекта е на стойност 7 хил. лева и предвижда издаването на юбилеен сборник „…От ревност за народно просвещение…“  посветен на 160 годишнината от построяването на училище „Св. Седмочисленици“, известно в града като „Славейковото училище“ и 60 годишнината от откриването на първата постоянна експозиция на Регионален исторически музей – Търговище.

На пресконференция в РИМ-Търговище повече за проекта говориха неговите автори и уредници пряко ангажирани с издаването му: Николай Ставрев – уредник в отдел „Възраждане”, д-р Тоня Любенова – главен уредник в отдел „Нова и най-нова история”, Светлана Аврамова – главен уредник в същия отдел и Магдалена Жечева, директор на РИМ, като човек, който се е занимавал с проучване на историята на училището като музеен изложбен център. Според автора на проекта Николай Ставрев,  изданието ще бъде разделено на три условни раздела: „Възраждане”, „Нова история”  и „Най-нова история”.

Първият раздел обхваща най-романтичния период на училището, времето на неговото изграждане, идването на Петко Р. Славейков като учител в Търговище, неговият краткотраен престой, но особено ценния му принос, оставили следи в историята на град и на училището.

Интересен момент представляват писмата, които той пише от тогавашната Ески Джумая и които дават допълнителна информация какво се случва в града. Любопитни са дописките от възрожденската преса, които описват значими процеси в обществено-политическия живот тогава.

Ще поместим и информация за спомоществуватели, учители и ученици от града. Специално място ще бъде отделено за архитектурата на сградата. Ще бъдат използвани и материали от запазените до днес в Националната библиотека кондики, обясниха  музейните специалисти.

Втория раздел ще обхваща следосвобожденския период в отрязък от  66 години от неговата история са свързани с периода на новата история до 1964 г., до когато то съществува като училище, а от 1905 г. е единствената гимназия в града.

Ще се обърне внимание на динамичните процеси в неговото развитие. В тази част ще се отдаде заслуженото на директорите и учителите, като директорите  Н. Герасимов от Македония, и Ст. Мавродиев от Одринска Тракия.

Третият раздел, според Св. Аврамова, ще обхване периода след промените в България, настъпили на 9 септември 1944 г. Тук ще бъдат описани кардиналните промени, които се случват и в училището, как биват освобождавани учителите, проявили фашистка дейност и как се акцентира върху идейно-политическото възпитание на учениците.

В изданието ще бъдат включени и публикации на дългогодишни музейни работници като :Мария и Димитър Овчарови, Иван Якимов и Йорданка Петкова.

От 1 ноември 2022 г. стартира и събирателска кампания, като от Музея апелират към всички граждани които притежават снимки, материали свързани с училището, униформи, ученически пособия и документи които могат да допълнят и проследят развитието на училището през годините.

Очаква се сборникът да бъде отпечатан до май 2023 г., в обем от около 200 страници.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име