В изпълнение на Програмата „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдия Йордан Иванов посети Второ СУ „Проф. Никола Маринов“.  В два последователни учебни часа пред  Х „В“  клас той изнесе лекция на тема „Престъпления против личността – разврат. Наказателноотговорни лица, казуси.“

„Сексуалните престъпления винаги са свързани с морала, достойнството и честта. Моралните ценности се менят и така се мени и мярката за тези престъпления.“ – с това започна изложението си магистратът. Той даде дефиниция на понятия като съвкупление, сношение, содомия, мазохизъм, садизъм и произтичащите от тях отклонения.

Обърна специално внимание на чл. 155а от Наказателния кодекс, регламентиращ заснемането и съхраняване на материали (примерно снимки на голи тела), които по-късно стават нечие достояние и основа за бъдеща манипулация. В тази връзка разказа какво представлява т. нар. „порнографско представление“. Неминуемо бяха засегнати трафика на хора и „белите роби“.

Темата предизвика много въпроси: за детската порнография, за убитата журналистка Виктория от Русе, какво е рецидив, кога при изнасилване може да се говори за неизбежна отбрана, защо най-лесният път от наркотиците води към проституцията, какво е блудство и накрая „Удовлетворява ли Ви работата като съдия при условие, че се занимавате с престъпления, чиито извършители са морално деградирали хора, вън от нормите и обществото?“ Освен учениците, въпроси задаваха и присъстващите г-жа Анета Куманова – директор на училището и г-жа Катя Александрова – заместник директор по учебната дейност.

В учебната програма за класа е предвиден час относно „Държавно и административно устройство на Република България“, в който да се разгледат законодателната, изпълнителната и съдебна власт. В тази връзка бе проведена срещата с представителя на съдебната власт – съдия Йордан Иванов.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име