На кратка тържествена церемония съдия Тоня Георгиева положи клетва и встъпи в длъжност в Районен съд – Омуртаг.

Тя е родом от гр. Нова Загора. Завършила висше образование със степен магистър по право през 2017 г. в СУ „Климент Охридски“ с отличен успех. По време на следването си е работила като адвокатски сътрудник, а след дипломирането си до днес – като юрисконсулт в адвокатско дружество. Печели конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища, обявен в началото на годината от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Председателят на РС – Омуртаг съдия Невяна Захариева приветства с добре дошла младия магистрат, а Мариана Иванова – зам.- председател на Окръжен съд – Търговище, й пожела здраве, удовлетворение от работата, разум и сърце при решаване на делата.

През месец юли 2022 г. Пленума на ВСС взе Решение за разкриване на щатна длъжност „съдия“ в РС – Омуртаг. С назначаването на съдия Тоня Георгиева кадровата обезпеченост, която до момента се осъществяваше с командироване на магистрати от други съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Търговище, се оптимизира. Съдебният район на Районен съд – Омуртаг обхваща община Омуртаг и община Антоново.

Също от днес, поради назначаването на съдия Тоня Георгиева, младши съдия Борис Царчински се завръща в екипа на ОС – Търговище, където встъпи в длъжност на 30 август 2021 г. Година по-късно беше командирован в РС – Омуртаг.

На добър час на магистратите!

 

Желаем на съдия Георгиева здраве и успех в професията!

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име