Към днешна дата заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности, информират от РЗИ. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са: 3 на Ентероколит и 1 на Вирусен Хепатит, а общо регистрираните остри респираторни заболявания за периода 15.06.20 г. – 21.06.2020 г. са 7. По систематичен здравен контрол са извършени общо 167 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека, в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 62 проверки са по текущ контрол, 40 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра на здравеопазването, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.

За констатирани нарушения са направени 2 предписания до директори на детски заведения от общ. Омуртаг и общ. Попово за строго спазване на Заповед №РД-01-262/14.05.2020г. в която са уредени противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват от собствениците на обектите и указанията спуснати по т.II и за спазване на указанията и осъществяване на контрол за правилно и редовно приготвяне на дезинфекционни разтвори в детски градини.

Съставен е 1 акт на отговорно лице в детска градина за неправилно приготвяне на дезинфекционен разтвор съгласно указанията на производителя и особено в условията на ситуация на COVID-19.

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 – Дирекция Надзор на заразните болести

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име