От 4 до 17 февруари в цялата страна бе проведена специализирана полицейска операция с  цел осъществяване на активна контролна дейност за спазване на правилата за движение от страна на пешеходците. Според Закона за движение по пътищата, пешеходците също са участници в движението по пътищата и към тях има разписани редица задължения, като: пресичане само на обозначените за целта места, забрана да прескачат ограничителните пътни съоръжения и да се движат само по тротоара или банкета на пътното платно, ако няма тротоар. Основните акценти в превантивната акция бе осъществяване на контрол за поведението на пешеходците на пътното платно, за  спазване от тях на светлинните сигнали и преминаването на кръстовища с наличие на пешеходни пътеки в областта, както и за евентуални нарушения, извършвани от водачи на МПС, с които се създават предпоставки за пътни инциденти.

За горепосочения период от време  в област Търговище за неспазване на правилата за движение патрулите от служители на „Пътна полиция“  и техни колеги от „Охранителна полиция“ с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата са санкционирали 70 пешеходци, на които са наложени глоби с фиш.

Освен на пешеходците, по време на контролната акция специално внимание бе обърнато и на водачите, които са длъжни да дават предимство на придвижващите се пешеходци.  11 са наказаните за периода в областта ни водачи – за това, че са  отнели предимството на пешеходец. Съставени са им актове за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата.

Специален акцент в операцията бе поставен и върху възрастните, съпровождащи деца. По време на акцията в област Търговище не са констатирани нарушения на тази категория пешеходци.

Операции като тази ще бъдат провеждани ежемесечно.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име