В сряда (13.02.2019 г.) в актовата зала на Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики” се проведе семинар по проект „Визия за промяна” на тема „Качество на професионалното образование и обучение и нуждите от квалификации и умения”. Той бе официално открит от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Таня Михайлова. В него участваха експерти от Дирекция „Професионално образование и обучение” в МОН, областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева и експерти от управлението, директори на професионалните гимназии от областта, синдикати, представители на бизнеса и др.

 

„Съвместната работа между бизнеса и професионалните гимназии е необходимост…  Радвам се, че преди няколко години наистина започна един изключително добър диалог между професионалните гимназии и работодателите, защото смятам, че и двете страни разбраха, че диалогът е не само залог за бъдещето на ученика, а изобщо за развитието на нашата икономика”, заяви при откриването на семинара заместник-министърът на образованието и съобщи, че над  2 000 са актуализираните учебни програми в образованието.

 

„Смятам, че всеки диалог, чиято тема е образование, е важен, защото той е свързан с бъдещето на нашите деца и нас като общество”, каза началникът на РУО и прикани присъстващите директори и представители на бизнеса да се включат в диалога, като споделят своите виждания за качеството на професионалното образование и за осигуряването на необходимите кадри по професии.

 

Участниците дискутираха за качеството на обучението, за интересите на децата, за потребностите на бизнеса от работна ръка и др.

 

По време на семинара учениците от ПГТХВТ „ Алеко Константинов“ гр. Търговище показаха своите добри кулинарни умения, като приготвиха  кетъринг за кафе паузите.

 

По проекта „Визия за промяна” е предвидено да се проведат общо шест регионални срещи в различни области в страната и една национална конференция за представяне и обсъждане на разработените аналитични и методически инструменти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име