ДЮФА „Шарено герданче“, с ръководители Светла Стаменова и Анжела Георгиева, вече е Представителен ансамбъл на CIOFF България.

На проведената в хотел „Феста“-София, 22-ра национална среща – семинар на на хореографите и специалистите работещи в сферата на фолклора, организирана от CIOFF България, ДЮФА „Шарено герданче“ при Младежки дом – Търговище получи сертификат за Представителен ансамбъл на CIOFF България . Емил Павлов, председател на националната секция за България на CIOFF, връчи сертификата на един от ръководителите на ансамбъла – Анжела Георгиева.

Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България“ – /CIOFF® България/ е представител на Международната фолклорна организация  CIOFF от 1999 г.

Международната фолклорна организация  CIOFF е основана във Франция през 1970г. и работи за опазване, съхраняване и популяризация на традиционната култура на народите и етносите. Представена е в над 110 страни от 5 континента. Тя е официален партньор на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство на човечеството от 2015г.

Чрез своите дейности CIOFF® реализира следните цели:

 • съхранява духовното и културното наследство чрез музика, танци, игри, обичаи, ритуали и други изкуства;
 • служи на целите на ЮНЕСКО;
 • подкрепя дейностите на своите членове и тези на неправителствените организации, работещи в сферата на фолклора и културното наследство;
 • служи на каузата на мира, чрез осъществяване на горните цели.

CIOFF® е представена в над 100 страни от 5 континента . Повече от 77 национални секции и различни асоциирани членове. Признава се само една национална секция за една страна. Много страни са създали младежки комисии /16-28 годишни/.

Всяка година CIOFF® осъществява голям брой задачи:

 • координиране на над 1500 международни фестивали по целия свят, от които над 250 със статут на CIOFF®;
 • международен обмен на фолклорни групи, свързващи повече от 50 000 артисти;
 • участие в програми на ЮНЕСКО като през 2016 г. придоби статут на Асоцииран член на ЮНЕСКО, проекти на ЕС и др.;
 • през 2016 г. CIOFF® пое председателството на Комитета на ЮНЕСКО за НПО, UNSECO – NGO Liaison committee www.ngo-unesco.net/en/
 • предаване на културно наследство на деца и младежи;
 • конгреси, срещи на сектора, конференции, симпозиуми и експозиции;
 • публикации – календар на фестивалите, информационен бюлетин, доклади;
 • сътрудничество с различни национални и международни организации и НПО;
 • в събитията на CIOFF® са привлечени между 20-25 000 доброволци;
 • на всеки 4 години – Световна Фолклориада на CIOFF®.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име