По систематичен здравен контрол са извършени общо 96 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека, в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище, съобщават от РЗИ- Търговище. От тях 38 проверки са по текущ контрол, а 34 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.

За констатирани нарушения са направени предписания: 3 за спазване на заповед., в която са уредени противоепидемичните мерки; 2  по текущ контрол: 1 за информиране на населението за качеството на вода от местен водоизточник в община Попово; 1 е за установяване причините за отклоненията по микробиологични показатели на питейната вода от населени места в община Омуртаг. Съставен е и 1 акт за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населени места от община Омуртаг. При извършване на насочен контрол съвместно със служители на РУ-Търговище, свързан с изпълнение на разпорежданията на Министъра на здравеопазването са съставени  6 акта на физически лица за непоставени защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба и/или друго предпазно средство за лице на обслужващ персонал в търговски обекти и заведения или клиенти в магазини.

 

Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето: са Извършени са общо 28 проверки: Проверени са 20 обекта с обществено предназначение относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки и 4 лечебни заведения;  4 проверки относно забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата  на алкохол на лица под 18 годишна възраст.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име