УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящото преброяване през 2021 г. на населението и жилищния фонд, Ви уведомявам, че предстои в периода от 10 юли до 10 септември 2020 г., предварителен обход за актуализиране на наличната и събиране на липсващата информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на общините на територията на област Търговище на контролни райони и преброителни участъци и за съставяне на преброителните списъци, с които се определя обхвата на работата на преброителите и контрольорите, извършващи непосредствената дейност по събиране на информацията от респондентите.

С реализирането на предварителния обход ще бъдат постигнати следните цели:

  1. Осигуряване на цифрова информация за местоположението на всички единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта.

 

  1. Осигуряване на актуална и коректна адресна информация за единиците, обект на преброяването.

 

Предварителният обход цели всяка сграда освен административен адрес да придобие и адрес от географски координати. При предварителния обход ще се събират точните географски координати на жилищните сгради.

Предварителният обход се провежда и с оглед на задълженията на държавите членки на ЕС да осигурят информация за населението и жилищния фонд геокодирана към координатна мрежа от 1 km2, съгласно Регламент (ЕС) 2018/1799 на Комисията.

 

  1. Създаване на регистър на жилищните сгради.

 

Резултатите от този обход са изключително важни не само за бъдещата работа на Националният статистически институт, но и на общините, които ще имат достъп до системата и ще могат да актуализират и ползват наличната в нея информация;

От вложените общи усилия (Общини, регистратори и НСИ) и качеството на извършените дейности ще зависи бъдещата ни работа;

Резултатите от обхода и същинското преброяване ще позволят производство и достъп до статистически данни на ниски териториални нива;

Ще могат да се произвеждат разнообразни анализи като – оценка на риска от бедствия, покритие, достъп и планиране на различни услуги предоставяни от местните власти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име