Определянето на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на Община Търговище, ще се състои на предстоящата сесия на Общинския съвет на 25.06.2020 г. В своята Докладна записка инж. Митко Панайотов, Заместник-кмет на Община Търговище предлага,  съгласно изискванията Закона за автомобилните превози, общинските съвети да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на общината, където е издадено разрешението за таксиметров превоз. Според тоя закон цените се актуализират най-малко веднъж годишно. В свое Решение от 23.04.2019г., Общинския съвет Търговище е определил минимални цени –0,90лв. за дневна и 1,00лв. за нощна тарифа и максимални цени –1,40лв. за дневна и 1,50лв. за нощна тарифа за един километър пробег. Експерт от дирекция „Устройство на територията, околна среда и транспорт“ , отговарящ за транспорта, проведе среща с таксиметрови превозвачи работещи на територията на община Търговище, за становището им, което е за повишаванена действащите минимални и максимални цени. В момента, цените на таксиметровите услуги по информация на превозвачите, са в порядъка от 0,99до 1,09лева за дневна и 0.99до 1,09лева за нощна тарифа. С оглед на гореизложеното, предложението е да се определи минимални цени за таксиметров превоз на пътници -0,99лева за дневна и 0.99лева за нощна тарифа и максимални цени –1,50лв. за дневна и 1,50лв. за нощна тарифа за един километър пробег, валидни за територията на Община Търговище.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име