Община Търговище сключи договор с две фирми за изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и строеж на различни инфраструктурни обекти в града. Изпълнителите са избрани след провеждане на обществена поръчка, обявена през юли.

Сред обектите, заложени за проектиране, е спортната зала „Дечко Стефанов“. Целта е там да бъде извършен основен ремонт. Залата е многофункционална и позволява практикуване на различни видове спорт и провеждане на събития. Тя е строена в периода 1959 – 1964 г. В седемдесетте години на миналия век са поставени трибуни за зрители с 450 седящи места.

В поръчката е включено и изготвянето на проект за изграждане на улица от западната страна на бул. „Митрополит Андрей“. Според Общия устройствен план към момента такава не съществува, въпреки че административните адреси на обектите там са заведени именно на булеварда. Проектирането е разделено в две обособени позиции – от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Поп Сава Катрафилов“ и от ул. „Поп Сава Катрафилов“ до ул. „Ал. Стамболийски“. Общата дължина на участъка е близо 900 метра.

Включено е и проектиране на разширение на ул. „Поп Сава Катрафилов“, в участъка между ул. „Любен Каравелов” и „Г .С. Раковски“.

Предстои изпращането на възлагателни писма за изпълнение на поръчката до фирмите. След получаването им, те ще имат срок от 60 дни за изготвяне на проектите.

Припомняме, че изготвянето на инвестиционни проекти е задължителен етап преди започването на мащабни ремонти и изграждането на нови обекти. Те ще дадат информация какви дейности и на каква стойност трябва да се извършват. Изпълнението ще се случва поетапно и при осигуряване на финансов ресурс.

Общата стойност на сключените договори е 56 300 лв. без ДДС. След заличаване на личните данни в тях, те ще бъдат публикувани в платформата за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/today/214994.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име