На провелото се днес 08.02.22год. спешно заседание на Областния кризисен щаб, свикано областния управител и председател на щаба – Станимир Парашкевов,  се приеха и предложиха въвеждането на противоепидемични  мерки на територията на област Търговище

Основната тема бе  повишаване на броя на положителните случаи на заболяването в област Търговище, заболеваемостта сред учениците и медицинския персонал в лечебните заведения, което доведе и  преминаването на областта в следващия етап III от няколко дни, т. е заболеваемостта е вече близо 1000 заболели на 14 дневна заболеваемост.

В заседанието взеха участие заместник областния управител, представители на РЗИ- Търговище, РЗОК-Търговище, лечебни заведения за болнична медицинска помощ, ЦСМП, сдружение на общопрактикуващите лекари, представители на местна власт, РУО –Търговище и ОД на МВР-Търговище.

Присъстващите предложиха да се въведат противоепидемични мерки на територията на областта, свързани с учебния процес, засилен контрол и проверки по базари, тържища и пазари, ограничаване посещенията в търговски центрове и големи обекти с обществено предназначение и др., с цел ограничаване разпространението на заболеваемостта  и излизане на област Търговище от този етап.

В националният план за справяне с епидемията са разписани точно мерките, които се приемат и прилагат при преминаване на даден регион в следващ етап. В тази връзка Областния кризисен щаб прие въвеждането на противоепидемични мерки, съобразени с тези, разписани в Националния план.

От  РЗИ –Търговище беше изготвена заповед, разпореждаща тези мерки,   която се очаква в днешния ден да бъде утвърдена от Министерство на здравеопазването и ще влезе в сила незабавно.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име