В  работната среща, проведена в Центъра за превенция към дирекцията, участваха гл. инсп. Иван Александров, началник на сектор в отдел „Охранителна полиция“ на дирекцията и областен координатор в ОДМВР – Търговище по въпросите, свързани с домашното насилие, и началникът на РУ-Търговище гл. инсп. Светлин Петев, както и и.д. началникът на отдел „Закрила на детето“ при дирекция „Социално подпомагане“ в Търговище Мария Владимирова и експерти на Асоциация „Ная“, член на Алианса за защита от насилие, основано на пола, която вече 16 години работи за подкрепа на пострадалите от домашно насилие в област Търговище.

Поводът за междуинституционалната среща бе инициативата на ГД „Национална полиция“ и Алианса за отбелязване на 16-те световни дни за борба с насилието, основано на пола – от 25.11. до 10.12 т. г. Дискутирани бяха основно въпроси от съвместната работа по изпълнение разпоредбите на Закона за борба против домашното насилие.

Гл. инсп. Александров представи пред участниците статистика за дейността на полицейските служители по противодействие на домашното насилие и подкрепа на пострадалите от него съгласно правомощията им.

През 2020 г. служители на областната дирекция са работили  по 4 случая на домашно насилие, при които в полицията са постъпили данни за неизпълнение или нарушение на издадени от съда заповеди за защита от домашно насилие, и органите на реда са събрали достатъчно доказателства, че се касае за извършено престъпление от общ характер, през 2021 г. – по 10,  а от началото на м. август – по 4 случая. По тях са образувани досъдебни производства по чл. 296 от Наказателния кодекс, а извършителите на акта на насилие са били  задържани за  срок до 24 ч на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР в полицейските управления в областта за неизпълнение/нарушение на заповед за защита.

Съставените от полицейски служители протоколи за предупреждение по чл. 65, ал. 2 от Закона за МВР, при които е отправено предупреждение поради наличие на достатъчно данни и предположение за извършване на престъпление или нарушение на обществения ред, свързано с домашно насилие, са съответно: 26 през 2020 г., 41 – през 2021 г., и 30 – за първите 8 месеца на 2022 г. При постановена със съдебно решение мярка за защита „Отстраняване на извършителя от съвместно обитавано жилище“/ по чл. 5, ал. 1, т. 2 от  Закона за защита от домашното насилие/ от страна на полицейските органи е осъществена процедурата по чл. 8 от Правилника за прилагането му за принудително извеждане от жилището на извършителя на домашното насилие в 4 случая за 2020 г., в 9 – за 2021 г., и в 6 – от началото на 2022 г. до края на м. август.

Участниците в срещата изразиха подкрепа за инициативата на „Асоциация НАЯ“ тази година 16-те световни дни срещу насилието да бъдат отбелязани чрез кампанията „Бяла панделка“ на 6 декември.

„На този ден с помощта на доброволческите ученически клубове към организацията ученици от  клубове в4 общини в областта – Първо ОУ „Христо Ботев“ -Търговище, Гимназия „Христо Ботев“ – Попово, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Антоново, и доброволци от Общински младежки съвет към община Омуртаг, ще закачат на свои съученици и на мъжете учители малки бели панделки като символ на съпричастност и своеобразно обещание, че няма да упражняват насилие и няма да останат безучастни, ако бъдат свидетели на подобен акт.

ОДМВР-Търговище вече 16 години си партнира със Сдружение „Асоциация НАЯ“ в борбата за противодействие на този огромен бич на нашето време – домашното насилие, и в подкрепата на пострадалите от него, като за този период са реализирани успешно  няколко съвместни проекта.

Един от тях – „Да спрем домашното насилие!“, през 2013 г. бе номинацията на Министерството на вътрешните работи за участие в европейски конкурс за най-добър проект  по превенция на престъпността, организиран от Европейската мрежа по превенция на престъпността, и бе представен на проведена в Литва международна конференция, където бе отличен с почетна грамота.

По проекта, чиято цел бе повишаване информираността и чувствителността на обществото по темата за насилието, бе създаден и тематичен сайт, който предоставяше възможност и за конфиденциално общуване на реални или потенциални жертви на насилие със съответните специалисти.

Предвид ефективността и дългосрочността на заложените в проекта цели участниците в кръглата маса единодушно се обединиха около идеята да бъдат направени съответните постъпки за продължаване на дейностите по него.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име