Днес по инициатива на областния управител на област Търговище Станимир Парашкевов, съвместно с кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, в зала 28 зала на Община Търговище се проведе среща на ръководството на Държавно ловно стопанство „Черни Лом“, в лицето на инж. Петър Петров – директор и Ангел Чакъров- зам. директор  и кметове на населени места, попадащи в обхвата на ловното стопанство от общината- с. Кошничари, с. Росина, с. Голямо Ново, с. Дралфа, с. Кръшно, с. Маково и с. Миладиновци.

Обсъдени бяха установените пропуски в организацията по заявяване и разпределяне на дървата за огрев, предоставяни на населението от тези населени места от Държавно ловно стопанство „Черни Лом“ .

Всички участници в работната среща постигнаха съгласие да координират действията си с цел добра организация и навременно предоставяне на заявеното количество дърва за огрев за следващия отоплителен сезон още през идващите летни месеци.

При установяване на пропуски и проблеми с организацията по снабдяване на населението от областта с дърва за огрев ще бъдат организирани срещи и в други населени места.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име