Изпълнителна агенция по горите стартира кампания „Горска класна стая“, която ще се проведе на територията на повече от 20 държавни горски стопанства в цялата страна. В нея участие ще вземат представители на шестте Държавни горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионални дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции.

Лесовъдите от горските структури в различни региони на страната ще покажат гората като уникална класна стая, в която на практика учениците и студентите ще се запознаят с различни дейности, свързани с устойчивото й  стопанисване. За тази цел са предвидени насаждания, в които младите хора ще се запознаят с начина на маркиране, целта за провеждането на различните видове сечи, предизвикателства при опазване на горите от болести и вредители, влиянието на климатичните промени, мерките за защита на горите от пожари. Учениците ще имат възможност да се запознаят с инструментите за измервания на височината, диаметъра, плътността на дърветата и насажденията.

За Североизтока в инициативата ще се включат РДГ-Варна, РДГ-Шумен, ЛЗС-Варна, както и експерти от СИДП и териториалните поделения. Днес се проведе и първия урок, като 74 деца ОУ „Димитър Благоев“ в Шумен направиха четири часа преход в гората, по време на който научиха кои дървесни видове най-често се срещат в ПП „Шуменско плато“. Освен това малките ученици имаха възможност да се запознаят с обитателите на пещера „Бисерна“ и да разгледат най-красивите зали в царството на прилепите.

Също днес, 75 деца от втори клас на НУ „Княз Борис“ в Шумен се включиха в урок по Горска педагогика. Занятието се организира от заместник директорът на ДГС-Нови пазар инж. Добромир Драгиев. Малките ученици се научиха как сами да си разгънат палатка ако лагеруват в гората и какво трябва да си носят по време на поход. С интересна игра горският педагог преговори с малчуганите правилата за палене на огън в гората и какво трябва да направим с пламъците преди да си тръгнем. Още много интересни неща за равновесието в природата и храненето на животните научиха второкласниците по време на урока.

„Горска класна стая“ ще продължи две седмици с  над 40 събития. Инициативата е част от целогодишната работа с деца на горските структури, като този път уроците са насочени към по-големите ученици,  младежите от професионалните гимназии по горско стопанство или с интерес към горската практика. Събитията имат за цел да провокират в учениците интерес към гората.

Следващото занятие за Североизточна България е на 4 юни. Лесовъди от РДГ-Шумен и ДГС-Преслав ще запознаят учениците от Професионалната гимназия по горско стопанство във Велики Преслав как се отглеждат млади фиданки и как се маркира един отдел. Експертите ще обяснят на учениците  до какво водят промените в климата и защо се налага новозалесените фиданки в Боровата гора край Велики Преслав да бъдат поливани.

По същото време лесовъди от РДГ-Варна и ДГС-Варна ще запознаят десетокласниците от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ с устойчивото стопанисване на държавните горски територии в обхвата на стопанството.

На следващият ден за експертите от РДГ-Варна предстои нова среща с учениците от 6 до 8 клас на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в Суворово. Темата на урока е: Посещение на действащ обект за добив на дървесина и запознаване с платформата за проверка на превозни билети и позволителни за сеч, както и  подпомагане на естественото възобновяване, изсичане на подлес. За учениците ще бъде интересно да разберат в какво точно се състои работата на работещите в ИАГ и Регионалните дирекции на горите по места.

Над 100 деца от четвърти и пети клас на ОУ „Иван Вазов“ в Провадия ще влязат в „Горската класна стая“ на Асен Христов от Държавното горско стопанство. На 5 юни малчуганите ще учат заедно с горския педагог за дърветата които се срещат в страната ни, как се размножават и с какво те са полезни за хората. По време на занятието децата ще разберат как горските създават новите гори и колко много труд полагат, за да могат дърветата да пораснат здрави.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име