Днес, 12.01.2023 г., по инициатива на Регионалното управление на образованието в Търговище в електронната платформа MS Teams бе открита първата среща от Третия междуинституционален мост между 10 регионални управления на образованието в страната.

Близо 90 експерти, директори и учители от различни части на страната се включиха електронно и наблюдаваха открит урок, осъществен от Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово.

Целта на междуинституционалния мост е да се изгради полезно сътрудничество и взаимодействие както между регионалните управления, така и между професионалните гимназии.

„Поставихме началото на тази инициатива през 2021 г., като освен нас се включиха още 2 регионални управления. През изминалите две години увеличихме съвместното партньорство и вече сме общо 10 регионални управления.

Смятам, че  изградихме полезно сътрудничество и взаимодействие, обменихме идеи и опит от разстояние и имахме възможността да влезем, макар и виртуално, в класните стаи на училища от други области“, заяви при откриването началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. Тя пожела ползотворно провеждане на срещата.

Заместник-директорът на ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово д-р Васка Белчовска-Неделчева представи открит урок на тема „Комуникация при посрещане, настаняване, обслужване и изпращане на гости/туристи“.

Той се проведе в XI клас, професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ по учебен предмет Гостоприемство в туристическата индустрия. Целите на урока бе да се изградят умения у учениците за общуване на различни нива в целия процес на посрещане, настаняване, обслужване и изпращане на гости и спазване на правилата на речевата култура при изпълнение на трудови дейности в туризма.

По време на часа учениците, разделени в 5 работни групи, представиха чрез изготвени от тях видеоклипове различни сценарии при посрещане на гости в ресторант, настаняване на гости в ресторант, посрещане и настаняване на гости в хотел, обслужване на гости в ресторант и изпращане на гости в ресторант.

При някои от сценариите учениците представиха възникването на често срещани конфликтни ситуации с гости и начините за отреагиране в такива случаи. Те затвърдиха знанията си чрез изготвяне на мисловни карти.

В края на срещата участниците имаха възможността да гласуват за най-добре представилия се ученически екип, обсъдиха методите на преподаване на учебния материал и различни възможности за мултиплициране на добрата практика в други училища.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име