Първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Търговище ще се проведе на 8 ноември, сряда. Началото е в 9.00 ч., в зала „Христо Самсаров“ на местната администрация.

На заседанието ще положат клетва новоизбраните кметове на Търговище и на кметствата в общината, както и новите общински съветници. Те ще подпишат и клетвен лист. Ще бъде избран и председател на новия местен парламент.

Заседанието е свикано със заповед на областния управител, съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име