Със заповед на министъра на здравеопазването от 7 ноември 2018 г., МБАЛ- Търговище е притежател на най-високата акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност. Отличната оценка e за срок от пет години и се базира на  резултатите постигнати в отделните медицински дейности на всички отделения., като  единствено отделенията по Анестезиология, Патология и Спешна медицинска помощ са оценени с един бал по-ниско, заради недокомплекта на специалисти в тях. Висока оценка е дадена и за практическото обучение на студенти и специализанти в МБАЛ-Търговище.  На специална пресконференция директора на „МБАЛ-Търговище“ АД  д-р Иван Светулков заяви: За нас този оценка е много важна и е повод за задоволство и гордост, както за колектива, така и за мен, като негов ръководител.

Оценката е направена от 11 членна комисия като в нея са включени всички аспекти и изисквания за здравните заведения в страната. Бяха разгледани всички отделения и оценени, като опит, медицинска дейност, като сграден фонд, обзавеждане с необходимата медицинска апаратура. Въпреки някои не дотам добронамерени изказвания относно качеството на лечение и опита на медицинските кадри, искам да заявя на обществеността и гражданите на град Търговище че ние ни най-малко не сме намалили качеството на нашата дейност. Напротив, то има един стабилен растеж за което и тази оценка, която получихме при акредитацията.

Той съобщи, че в момента 17 лекари специализират тук. Това е доказателство, че дейността на МБАЛ- Търговище освен от висша акредитационна комисия се оценява и от млади новозавършили лекари. „ Нашата болница, смея да твърдя има една доста напредничава и любознателна лекарска колегия. Няма отделение, чиито лекари да не участват, ако не във всички, то поне в основните научни събития по специалността, а голяма част от тях, може би 80% посещават международни събития по всички краища на света“ отбеляза д-р Светулков.

Той съобщи също, че  в МБАЛ- Търговище с всяка изминала година се увеличават клиничните проучвания на нови медикаменти, като към момента те са 15 на брой. Пред медиите директора на болницата изрази и безпокойство, че голяма част от апаратурата закупена през последните 15-20 години вече е технически остаряла. Освен помощ от държавата, за подновяването и биха могли да се включат и водещи фирми от града и областта. Първите крачки вече са направени в резултат на което болницата разполага с два нови апарата за хемодиализа закупени от Община Омуртаг  и местна фирма. Частна фирма е дарила и нов микробус за хемодиализно болни

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име