Специален протокол за сътрудничество между специалисти, които работят с пострадали от домашно насилие и с извършители, ще бъде пилотно тестван в Търговище през следващата една година.

Инструментът беше разработен от международен екип и ще бъде приложен едновременно в четири европейски държави от международния консорциум, който реализира проект  ASAP 2.0. в подкрепа на пострадали от домашно насилие. Останалите партньори са от Кипър, Гърция, Германия и Италия. Финансирането е от Европейската комисия.

Протоколът трябва да бъде приложен към общо 50 партньорски двойки, в които е имало или в настоящия момент има домашно насилие. Важно условие е извършителят на насилието да е включен в програма за корекция на поведението си. Такава програма „Асоциация НАЯ” изпълнява от 8 години.

„Очакваме по време на тестването да направим сътрудничеството между Програмата ни за пострадали и Програмата за извършители още по-добро. Към протокола за взаимодействие, който ние използваме в последните две години, в момента добавяме няколко изключително актуални теми – COVID кризата, закрилата на децата и онлайн насилието.

Това са нови актуални предизвикателства, които нашите специалисти трябва да отчитат, ако искаме да сме още по-полезни на пострадалите.”, обясниха от неправителствената организация.

До края на месец септември предстои първата обща среща на всички консултанти, които работят с жертви и с извършители, а след това по всеки отделен казус ще има минимум три срещи между водещите специалисти, за да се оценява риска, в това число за децата.

Промяната в поведението на извършителите се мери със специален въпросник, на който те отговарят поне три пъти – в началото, в средата и в края на Програмата. Същите въпроси се задават и на пострадалите.

Те касаят различните форми на домашно насилие, влиянието им върху жертвите, подаването на сигнали до полицията, както и бъдещето на партньорската връзка. Въпросникът е разработен от Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие, а „Асоциация НАЯ” е единствената българска организация, която го прилага.

Сдружението ще е водещо на всички обучителни дейности по проекта. То ще изработи специална програма за повишаване на капацитета на професионалисти, които работят в различни социални услуги с пострадали и с извършители на домашно насилие.

https://www.work-with-perpetrators.eu/projects/asap2 – страница на проекта на английски език

https://www.naia-tg.com/?page_id=2 – информация за проекта на български език

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име