Варненският апелативен съд потвърди присъда на Окръжния съд в Търговище, с която четирима подсъдими са били признати за виновни в присвояване на чужди движими вещи.

Мариан С. отговаря пред съда за това, че от септември 2017 г. до февруари 2019 г. в Търговище при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице е присвоил движими вещи, собственост на търговско дружество, които му били поверени да пази и управлява. С действията си нанесъл щета в размер на 135 389,34 лв., което представлява големи размери. Деянието извършил в съучастие с останалите подсъдими. Наказанието е 5 години лишаване от свобода и лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност, да упражнява професия или дейност, свързани с управление и пазене на обществени пари и стокови-материални ценности за 7 години.

Обвинението срещу Иван С. и Бранимир А. обхваща периода декември 2017 г. – февруари 2019 г. Предмет на престъплението са 94 717 кг употребявани акумулатори, оценени на 116 975,50 лева. Двамата ще търпят по 4 години лишаване от свобода и няма да имат право да заемат определени длъжности и да упражняват конкретни дейности в продължение на 6 години.

Катя А е призната за виновна, че в съучастие с Мариан С. е присвоила 14 710,40 кг употребявани акумулатори. Определеното й за помагачество към длъжностно присвояване наказание е в размер на 2 години лишаване от свобода, отложени с изпитателен срок от 4 години. Жената е лишена от права за 4 години. Четиримата са осъдени да заплатят на ощетеното юридическо лице обезщетения за причинените имуществени вреди.

Подсъдимите поискаха от настоящата инстанция намаляване на наказанията и условно осъждане.

Ощетеното дружеството търгувало с акумулатори, като стимулирало клиентите да предават старите си устройства. Тримата мъже били служители във фирмата и отговаряли за част от стоката, включително автомобилните батерии. Мариан С. преценил, че може да взема от складираните наличности, да ги продава на пунктове за изкупуване на отпадъци и да присвоява парите. Споделил намерението си с Катя А., с която живеел на семейни начала. Жената се съгласила да превозва акумулаторите с автомобила си. 39 пъти двамата предали на пункт за изкупуване присвоените акумулатори. Продали над 14 710 кг за 18 754 лв.

Иван С. и Бранимир А. установили, че от склада липсват стари акумулатори и обвинили Мариан. Той споделил схемата с тях и им предложил да се включат. Тримата се уговорили как да увеличат размера присвоявано имущество. За година и 2 месеца извършили 47 деяния, присвоявайки 94 717кг. употребявани батерии на стойност 118 420 лв.

Отделно от това през 2018 г. Мариан решил да присвои от дружеството и

различни инструменти за авторемонтна дейност – на стойност над 246 лв. Управителят констатирал липсата на вещи, открил инструментите, съхранявани в чужд гараж и подал сигнал в полицията.

Доказателствата безспорно установяват десетките присвоителни деяния. Потвърдено е качеството на тримата мъже на длъжностни лица в търговското дружество, а на жената – на помагач, както и присвояването на чуждото имущество. Подсъдимите са извършили разпоредителни действия, с които собствеността преминала от работодателя им към тях. Разпределяли са получените от продажбите средства.

Извършените деяния представляват продължавано престъпление, като

Мариан извършил 87, Иван и Бранимир – 47, а жената – 39 деяния.

Първата инстанция е отчела превес на смекчаващите отговорността обстоятелства за четиримата: необременено съдебно минало, самопризнания, изразено желание за възстановяване на причинените вреди и заявено съжаление. По-тежко е наказанието на Мариан, който е инициирал престъплението, осъществил е най-много деяния и е присвоил най-голяма сума. Той е привлякъл останалите в престъпната дейност, а отделно е присвоил и инструменти от дружеството.

С година по-леките наказания на другите двама мъже се обуславят от по-малкия им принос в престъпния резултат. Катя А. според съда, може да се поправи и превъзпита без е необходимо да изтърпява наказанието ефективно

„Големият размер на присвоеното имущество, многобройността на извършените деяния, с които е ощетено юридическото лице, упоритостта, с която е преследвана престъпната цел в продължение на 14 месеца, говори за висока степен на обществена опасност на извършеното престъпление. Тези обстоятелства не предполагат налагане на минимално наказание и прилагане на института на условното осъждане“, аргументира се Апелативният съд.

Правилно подсъдимите са лишени от права да заемат определени длъжности и са осъдени по заведените граждански искове.

С тези мотиви Апелативен съд – Варна потвърди присъдата на Окръжен съд – Търговище. Решението подлежи на обжалване пред ВКС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име