Излезе от печат юбилейният сборник ,,…От ревност за народно просвещение…“, посветен на 160-годишнината от построяването на училище ,,Св. Седмочисленици“ (Славейковото) в град Търговище и 60-годишнината от откриването на първата постоянна експозиция на Регионален исторически музей – Търговище. Неговото издаване стана факт благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на културата.

На над 200 страници изданието проследява историята, функциите и мисията на един от най-забележителните паметници на българското обществено строителство от епохата на Възраждането – сградата на училище „Св. Седмочисленици“ (1863) в гр. Търговище, получило известност и като Славейковото.

В няколко раздела авторите – Магдалена Жечева, д-р Тоня Любенова, Светлана Аврамова и Николай Ставрев,  представят различни етапи от изграждането и битуването на сградата като училище до нейното превръщане в музеен изложбен център.

В юбилейният сборник са събрани публикувани, непубликувани и новооткрити документи и проучвания. Въвеждат се в научно обръщение непознати или малко известни сведения и факти.

Изданието може да се закупи от Регионален исторически музей – Търговище. За справки и допълнителна информация: тел. 0601/ 6 52 16 и 0879 183 449, както и на фейсбук страницата на музея.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име