За пореден път срещата по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“,  предизвика  интереса на учениците от XI „б“ клас профил ,,Хуманитарни науки“.  Учениците посетиха ,,Синята стая“.

ПР- ът  на Окръжен съд гр. Търговище госпожа Десислава Здравкова,  разказа на учениците  как се подготвя и провежда разпит на дете, като  акцентира, че се съблюдават най-добрите интереси и защита правата на децата, заложени в Конвенцията за правата на детето. Тя запозна учениците с предназначението на помещението и им разясни по кои дела се изслушват деца в нея.

,,Синята стая” се използва за разпит на деца, които са жертва или свидетели на престъпление. Целта е разпитът да бъде проведен в щадящи детската психика условия, за да може да се почувства детето спокойно и защитено, да даде своите точни и пълни показания по даден случай и предполагаемият или обвиняемият извършител да няма контрол и контакт с него.

Затова  помещенията се обособяват извън сградата на съда, за да се избегне допълнителното травмиране на децата. Разпитът се извършва от специално обучени психолози.

,,Синята стая“ в Търговище функционира от 2018 г. Най-често в нея се провеждат разпити на непълнолетни по граждански и наказателни дела. ,,Синята стая”  се състои от две отделни помещения, като едната стая предоставя спокойна и приветлива обстановка  за детето, а в другата е разположено специализираното оборудване за провеждане на разпит и създаване на видео и аудио запис.

Двете стаи са отделени с т. нар. „венецианско стъкло“, през което разследващите могат да наблюдават и контролират целия процес на разпит на децата.

Учениците се вълнуваха от въпроси като: Колко разпита са се провели в ,,Синята стая“?; На каква възраст са били децата, които са разпитвани?;  Във връзка с какви дела са водени разпитите?

Впечатлени  учениците благодариха на госпожа Здравкова и си уговориха нова среща по програмата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име