Снимка: МОН

Допълнителни 766 104 лева ще получат училищата и детските градини в областите Шумен, Разград и Търговище за справяне с пандемията. Средствата са отпуснати с постановление на Министерски съвет.

Те са разпределени по два критерия – брой паралелки или групи и брой ученици или деца в съответната образователна институция. Парите могат да бъдат използвани за противоепидемични мерки – за закупуване на дезинфектанти, маски, тестове, термометри, уреди за пречистване на въздуха, включително за тестове за педагогическия персонал, в случай че те не могат да бъдат осигурени в пълен обем от РЗИ, както и за допълнителни възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които участват в тестването на децата.

За област Шумен са отпуснати общо 339 157 лева, като най-голямо допълнително финансиране получават училищата и градините в община Шумен – 190 842 лева. 229 730 лева влизат в школата и детските заведения в област Разград, като от тях 111 хил. лв. са за община Разград. Област Търговище получава общо 197 217 лева, като най-много средства са за община Търговище – 105 743 лева, Попово- 46 886 лева, Омуртаг-28 580 лева, Антоново- 7 622 лева и Опака- 8 386 лева.

Министерският съвет одобри общо 15,4 млн. лв. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в образователни институции. Осем милиона лева от отпуснатата сума са предвидени в актуализацията на бюджета за 2021 г. Останалите 7,4 млн. лв. са от преструктуриране на разходите на Министерството на образованието и науката за тази година.

Основната част от финансирането – 13 691 607 лева, се разпределя по бюджетите на общините, тъй като повечето училища, детски градини и центрове са общински. Няколко министерства получават целеви средства за държавните училища, които са на тяхно подчинение. На Министерството на младежта и спорта се отпускат 52 466 лева, а на Министерството на културата – 158 772 лева. За Министерството на образованието и науката са одобрени 1 497 155 лева.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име