Училищата и детските градини в община Търговище са в готовност за началото на новата 2022/2023 учебна година.

Налице е необходимият педагогически и непедагогически персонал. Доставени са необходимите учебници и познавателни книжки. Осигурен е и транспортът за пътуващите деца.

Всички 7 общински и 5 държавни училища в Търговище, които се отопляват на газ, са заявили необходимите количества. Изключение прави Професионалната гимназия по земеделие, която се отоплява с електричество. Осемте училища в малките населени места пък се отопляват основно с дърва, както и с нафта, и с въглища.

В 11 от общо 21 учебни заведения в общината пък директорите са осигурили алтернативни методи за отопление, с оглед на очакваното повишение в цената на газа.

Сградите на десетте детски градини в град Търговище също се отопляват с газ. В населените места отоплението е на дърва, като предстои доставката на необходимите количества преди началото на отоплителния сезон.

В училищата и детските градини са приключени започналите през летния сезон освежителни ремонти.

На 15 септември прага на училищата в общината ще прекрачат над 5500 ученици. Децата, записани в детските градини, са над 1600.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име