Училищата и детските градини на територията на община Търговище са в готовност за започване на новата учебна година в условията на пандемия.

Директорите са създали необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки. Осигурени са предпазни материали и дезинфектанти. Налице е необходимият педагогически и непедагогически персонал. Сградите са обезпечени с гориво за отоплителния сезон, осигурен е транспорт за пътуващите деца. В градините вече са доставени и познавателните книжки за 4, 5 и 6-годишните деца, които подлежат на предучилищна подготовка.

В училищата са приключени планираните ремонти. Най-мащабни са те в ІІІ ОУ ”П. Р. Славейков”. Там са вложени 188 хил. лв. за основен ремонт на физкултурния салон и неговата отоплителна инсталация, за смяна на врати, дограма и закупуване на техника. Средствата са осигурени по проект към Министерството на образованието и науката, от дарения и бюджета на училището.

Във II СУ „Проф. Никола Маринов“ с ново обзавеждане и оборудване са кабинетите по биология и изобразително изкуство. Вложени са 64 хил. лв. от бюджета на училището и осигурени по проекти.

В I СУ „Св. Седмочисленици“ е асфалтирана част от спортната площадка в двора. Извършени са ремонти и на кабинети, за което са отделени близо 63 хил. лв. собствени средства. 25 000 лв. от капиталовата програма на Общината пък са вложени в подмяна на дограма в IV ОУ „Иван Вазов“.

В шест от общо осем общински училища в населените места са извършени освежаващи ремонти на класните стаи. В държавните училища ремонт е извършен единствено в Професионалната гимназия по туризъм. Там са вложени 98 хил. лв. за изграждане и оборудване на работилница по хлебопроизводство и сладкарство. Ремонтирани са и учебни кабинети.

Преди първия учебен ден трябва да приключат и ремонтите в общинските детски градини, с изключение на тези в ДГ №6 „Пролет“. Там те ще продължат до края на октомври. Детското заведение се обновява по програма на Посолството на САЩ в България.

Цялостно е обновена фасадата, положена е топлоизолация и е монтирана нова дограма. По същата програма е обновена и сграда „Славейче“ на ДГ №11 „Звънче“, като градината ще посрещне своите възпитаници на 15 септември. 20 000 лв. от капиталовата програма на Общината са вложени в ремонт на част от покривната конструкция на ДГ „Пчелица“.

Също толкова средства са заделени и за групата на ДГ №8 „Слънце“ в село Голямо ново. Там са ремонтирани санитарните помещения и детската площадка в двора.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име