От утре, 28.10.2021 г., всички училища на територията на община Попово преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Мярката се налага в изпълнение на заповед на министъра на образованиетои науката, поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 новозаразени на 100 000 души население.

По данни на РУО – Търговище, в учебните заведения в община Попово няма значимо покачване в броя на инфектираните с COVID-19 деца, педагогически и непедагогически персонал.

Всички директори на училища в община Попово са уведомени за необходимостта от реорганизация на учебния процес.

За отмяна на разпоредбата ще бъде издадено допълнително становище, в зависимост от 14-дневната заболяемост сред жителите на общината.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име