dav

Днес, 04.02.2021 г., в платформата Microsoft Teams се проведе планираната в Годишния план за дейността на РУО – Търговище методическа дейност „Споделяне на опит за работата на училището в електронна среда“. Бяха представени добри практики относно планиране, организиране и провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от страна на директора на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ г-жа Севдалина Зафирова и учители от начален и прогимназиален етап от училището.

dav

„За втора поредна учебна година пандемичната ситуация в страната наложи преминаването от дневна форма на обучение към обучение от разстояние в електронна среда. Директорите на училищата бяха изправени пред много предизвикателства, свързани с организирането на учебния процес. На изпитание бяха поставени и уменията на педагогическите специалисти за работа с електронни устройства, с електронни платформи и образователни ресурси. Безспорно това, което директорите и учителите придобиха като знания и практика, може да бъде доразвито и надградено на базата на споделяне на опит“, заяви при откриването на срещата началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева.

 

dav

Директорът на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ г-жа Зафирова разясни ролята на директора при преминаване към ОРЕС на всички ученици или за отделни паралелки, както и за отделни ученици. Тя представи нормативните изисквания и документи, които се изготвят при подготовката и организирането на електронното обучение. Директорът разясни още етапите при подготовката на ОРЕС в училището, техническата обезпеченост на учителите и оборудването на класните стаи с камери и микрофони, както и начина за осъществяване на обучение в класна стая едновременно с присъстващи ученици и такива от разстояние у дома.

dav

От своя страна учителите от начален етап Десислава Димова и Ивалина Райкова споделиха опита си и представиха своята организация на работа. По атрактивен начин те демонстрираха своите методи, техники и подходи, чрез които мотивират учениците и ги стимулират за развитие на техните заложби. Учителите показаха възможностите на различни електронни платформи, които използват за обучение, обратна връзка и оценяване на учениците.

Тюркян Исуфова – учител по математика в прогимназиален етап, сподели своя опит с електронната платформа Moodle. Тя онагледи своята работа, като представи свои реализирани дейности с учениците – задачи, тестове и др.

На база брой на включените акаунти в платформата на Microsoft Teams участниците в работната среща бяха над 130, като от един акаунт присъстваха цели педагогически екипи към отделни училища. Целта на проявата е оказване на методическа подкрепа на учителите и обмяна на опит.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име