Днес, 08.07.2021 г., в Дома на културата „Димо Коларов“ в Попово се проведе петото издание на конкурса за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“. Учители от 2 детски градини и 9 училища, сред които основни, средни, професионални и профилирани гимназии, представиха опита си за постигане на качествен образователно-възпитателен процес. Конкурсът има за цел да популяризира най-добрите идеи, чрез които учителите показват своето лично отношение към развитието на  българското училище и да споделят свои иновативни и добри практики. Организатори са ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово и Регионалното управление на образованието в Търговище.

„Макар и с регионално значение, изявата има своето място в процеса на трансформация на българското училище. Целта на конкурса е да представи новото и различното в технологията на обучение на съвременните ученици… Форуми като днешния могат да преобърнат представите за смисъла на обучението и да направят училището на 21 век  желано място за учениците“, заяви по време на откриването началникът на РУО г-жа Елка Станчева. Тя благодари на директора и екипа на ОУ „Л. Каравелов“ затова, че заедно поддържат традицията за провеждане на конкурса и така се пази спомена за делото на Марина Димитрова. Г-жа Станчева благодари и на всички учители, които се включиха в конкурса и им пожела успешно представяне.

В рамките на 15 минути всеки учител представи мотивите си за участие в конкурса, посланието си към другите участници – учители и ученици, и открои най-привлекателните дейности за популяризиране на иновативната си практика сред присъстващите. Всички представени разработки бяха оценявани от тричленно жури с председател проф. д.п.н. Николай Колишев – преподавател в Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование гр. Варна и двама експерти от РУО. Класирането се извърши в две направления – първо, второ и трето място за иновативна практика и най-добра практика. Журито класира и награди с грамоти и предметни награди следните участници:

Първо място за Любомира Долапчиева и Марияна Боянова, учители от I СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище с разработката „Пътуващият „Кораб на знанието“  – прилагане на компетентностния подход в началния етап на основното образование“.

Второ място за Илияна Петрова, учител от ОУ „Любен Каравелов“,  гр. Попово с разработката „Проектно-базирано обучение с програмата „Дизайн шампиони” на Red Paper Plane“.

Трето място за:

– Росица Станкова, учител от I СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище с разработката „Предприемачеството – част от историческите и географски знания, умения и компетенции“;

– Севджан Феимова, учител от ПГ „Христо Ботев“, гр. Попово с разработката „Евристични функции на изследователския подход в часовете по химия и опазване на околната среда в 8 клас“.

За най-добра практика бе отличена Росица Стефанова, учител от ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово за разработката „Виртуалната екскурзия в часовете по литература – иновативна форма за интегриране на общообразователни и професионални знания и умения”.

Всички участници в конкурса получиха сертификат за участие. Техните разработки ще бъдат публикувани в специален сборник и ще бъдат качени на сайта на РУО с цел тяхното мултиплициране.

Конкурсът за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“ се провежда на всеки две години. Началото е поставено през 2013 г. От третото му издание, по решение на педагогическия съвет на ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово, носи името на дългогодишния директор на училището Марина Димитрова, която инициира провеждането на форума, като провокира учителите да подхождат творчески към образователната система.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име