Със заповед на министъра на образованието и науката Николай Денков, се удължава с една седмица (29.11. – 03.12.2021 г.) периодът на ротационно обучение в общините Търговище и Попово. С друга заповед на министър Денков режимът на ротация в обучението на учениците от прогимназиален и гимназиален етап се въвежда и в община Антоново, където мярката се отнася единствено за СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Антоново. В останалите две училища от общината – ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Стеврек и ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Трескавец, в прогимназиален етап се обучават малък брой ученици, което позволява те да се обучават присъствено.

Мярката се налага във връзка с противоепидемичните мерки в страната и заради отчетена 14-дневната заболеваемост в посочените общини между 250 и 500 новозаразени на 100 000 души население. Към днешния ден заболеваемостта в община Търговище е 400.3, в община Попово – 372.2, а в община Антоново – 368.3 на 100 хиляди население за 14 дни.

В общините Омуртаг и Опака средната заболеваемост е под 250 новозаразени на 100 000 души население и обучението за всички ученици се осъществява в присъствена форма.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име