До 27 март се удължава срокът за подаване на заявления за гласуване в подвижна избирателна секция в община Търговище в изборите на 2 април.

До момента желанието си да дадат своя вот в подвижна урна са заявили 40 граждани с трайни увреждания.

Припомняме, че до 25 март, включително, е срокът за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Всеки избирател може да провери включен ли е в тях чрез сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/elections/IzboriNS2023/ISpisakNS2023

Освен онлайн, в Търговище избирателните списъци са обявени и в клубовете на пенсионера и в Центъра за административно обслужване на администрацията. В населените места те са поставени в сградите на кметствата, читалищата и други обществени сгради. Справки могат да се правят и на телефоните в отдел ГРАО: 0601/6 87 53 и 0601/6 87 60.

Всички заявления могат се подават в отдел ГРАО в местната администрация или онлайн, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, без да е необходим електронен подпис.

Образци на всички заявления са публикувани в специално създадения раздел за изборите в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/elections/IzboriNS2023/obraztsi23

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име