?????????????????????????????????????????????????????????

До 26 септември се удължава срокът за подаване на заявления в Община Търговище за гласуване в подвижна избирателна секция в изборите на 2 октомври. Такава бе сформирана, след като в местната администрация постъпиха повече от 10 заявления от избиратели с увреждания.

Документи се подават в отдел ГРАО в Общината или на e-mail: obshtina@targovishte.bg. За заявленията, подадени по електронен път, не се изисква подпис.

Проверките за установяване на увреждането ще се извършват по служебен път от местната администрация.

Не е необходимо прилагането на допълнителни документи към заявлението. Единствено в случаите, в които проверката е неуспешна, ще се изисква представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК, епикриза или друг документ, удостоверяващ увреждане или временна невъзможност за придвижване.

До 24 септември пък е срокът за подаване на заявки в отдел ГРАО за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

Образци на заявленията и избирателните списъци са публикувани в раздел „Избори“ в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/elections/IzboriNS2022

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име