На брифинг в ОД на МВР Комисар Мариан Неделчев Михайлов и Началник отдел „Охранителна полиция“ Димитър, представиха отчета на Дирекцията за състоянието и динамиката на конвенционалната престъпност в област Търговище от началото на годината, както и за месеците октомври и ноември т. г., и основните  резултати от противодействието й, сравнени с показателите за същия период на предходната година. В началото на брифинга комисар Михайлов, даде и определението за конвенционална пръстъпност, като поясни че,  конвенционалните или „битови” престъпления се извършват от отделни лица, при които е лесно да се идентифицират потърпевшите. Понятието „битова престъпност“ е съвкупност от престъпни посегателства, насочени срещу личността и имуществото на гражданите. В нея се включват кражбите, посегателствата срещу МПС, грабежите, престъпленията, свързани с наркотици, и умишлените убийства. Към понятието „битова престъпност“ могат да се включат и други престъпления, които поради своята масовост са проблем за конкретни населени мeста.

Резултати, свързани с противодействие на битовата престъпност.

Комисар Мариан Михайлов заяви, че на базата на резултатите от тази година криминогенната обстановка в обслужваната територия е в устойчиви граници. Регистрираните престъпления по криминална линия са 90.6 %, а по икономическа – съответно 9,4 %, от всички регистрирани престъпления. Подобно е било съотношението и предходните две години, когато  87% са били престъпленията по криминална, и 13% – по икономическа линия. За отчетния период на 2018 г. в ОД МВР – Търговище общо по криминална и икономическа линия са регистрирани  2540 заявителски материала, срещу 2257 ЗМ за 2017 г. и 2247 ЗМ за 2016 г. Престъпленията са 1234 бр., срещу 1253 бр. за 2017 г., което представлява минимално намаление – с 1,52%.  Разкритите престъпления  за периода от 2018 г. са 795 бр., а през 2017 г. са били 806 бр.  Разкриваемостта съответно е: за 2018 г.  –  64,42 %, за 2017 г. –   64,33 %.

Състояние, структура и интензивност на регистрираната конвенционална престъпност

Запазена е структурата на конвенционалната престъпност, като с най-голям дял са престъпленията против собствеността – близо 45,44%, следвани от общоопасните – 38,19%, други криминални – 9,12% . С най- малък дял са регистрираните престъпления против личността – 6,35%. Наблюдава се устойчивост при регистрираните конвенционални престъпления (към момента ръст от 2,70%) в сравнение със същия  период на 2017 г. Няма установени конкретни населени места в областта с концентрация на престъпна дейност.

 

Регистрирани конвенционални престъпления в ОДМВР-Търговище 2018 г.

От допълнителния анализ на представените данни се установява, че големият брой общоопасни престъпления през 2017 и 2018 г. е резултат от ръст на отчетените престъпления, свързани с използването на подправени или чужди регистрационни номера на МПС,  Престъпления по транспорта и съобщенията  Престъпления по транспорта, които общо се явяват около  80 % от всички общоопасни престъпления.

Коефициентът на престъпност, отразяващ броя на регистрираните престъпления на 100 хил. души (по криминална линия) е минимално увеличен – на 844,90 от 823,74 през 2017 г. Постигнатите резултати показват минимално намаление броя на регистрираните престъпления и минимално увеличение на разкриваемостта през периода. Във връзка с териториалното разпределение на конвенционалните престъпления общо за ОДМВР – Търговище по-голям е броят на регистрираните криминални посегателства в градовете в областта, следвани от селата, извън населено място и вилните зони. Сравнението на резултатите по районни управления обаче показва, че в РУ-Омуртаг регистрираните престъпления в селата са с по-голям брой от тези в градската част.

Телефонни измами:

Тука комисар Михайлов заяви, че се отчита влошаване в средата за сигурност по линия „телефонни измами“ на територията на РУ-Попово, като  за месеците октомври и ноември т.г. са регистрирани 6 броя. Потърпевшите са ощетени с над 23 620 лв. и 220 грама злато. Най-често използвания предлог за извършването им е „оказване съдействие на МВР при задържане  на телефонни измамници“ – в 5 от случаите. В останалия случай  е „освобождаване на задържани роднини след ПТП“. Пострадалите са жени, обикновено над 70-годишна възраст. Полицията неведнъж е напомняла и продължава да напомня на гражданите да не се доверяват на непознати по телефона и да не предоставят под никакъв предлог пари или ценности, поискани им по телефона.  Ако получат подобно обаждане,  е необходимо да прекъснат разговора и  своевременно да се свържат с близките си и да подадат сигнал в полицията на телефон 112.

Наркотици:

По линия „Наркотици“ всички регистрирани престъпления (14 престъпления за 2018 г., към 7-за 2017 г.) са на база на установен извършител, който притежава или разпространява наркотични вещества. Иззетите на обслужваната от областната дирекция територия количества наркотично вещество за месеците октомври и ноември т.г. са:  949 гр   марихуана, 11 гр амфетамин,  0,2 гр кристали.

 

През тези два месеца с цел осъществяване на ефективен контрол са реализирани 11 специализирани полицейски операции за противодействие на престъпления, свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества. Отделно се осъществява  ежедневен контрол за ограничаване управлението на МПС след употреба на наркотични вещества. Регистрирани са 8 нарушения по чл. 343б, ал. 3 от НК – за управление на МПС след употреба на наркотични вещества. От тях 3 са в Омуртаг и 5 –  в Търговище. Управляващите са предимно млади момчета на възраст между 20 и 30 години, но се установяват и все повече момичета.

На 30.11.2018 г. приключва специализирана полицейска операция за превенция и противодействие на престъпленията, свързани с разпространението и употребата на наркотични вещества, която се провежда от 9.11.2018 г. в цялата страна на база разпоредително писмо от ГДНП. За целта в ОД МВР-Търговище е изготвен план, утвърден от директора на областната дирекция. В хода на операцията се извършват проверки в районите на училища, детски площадки, търговски обекти, както и в питейни и увеселителни заведения. По време на провеждането й в областта ни са установени 7 души, притежаващи наркотични вещества, като при последващи процесуално-следствени действия са иззети 585 грама канабис и 7,8 грама амфетамин. При проверките в рамките на операцията са установени и четирима водачи, управляващи МПС след употреба на наркотични вещества. По тези случаи са образувани бързи полицейски производства.

 

Други 10 операции през последните два месеца са били насочени към противодействие на престъпленията и опазване на обществения ред(2 са били насочени към противодействие на престъпленията, свързани с интелектуалната собственост, 4 – към противодействие на  престъпления, свързани с културно-исторически ценности, 2 – към противодействие на  престъпленията, свързани с незаконно притежаване на огнестрелно оръжие, боеприпаси и взривни вещества, и 2 – към установяване и пресичане на нерегламентиран обществен и международен превоз на пътници.

 

Акцизни стоки:

За изминалия двумесечен период са регистрирани 6 ЗМ за престъпления, свързани с продажба на  акцизни стоки без бандeрол (по чл. 234 от Наказателния кодекс), срещу 2 ЗМ за 2017 г.  Не е установена концентрация при съхранението или разпространението на един или няколко вида марки цигари. За противодействие на разпространението на акцизни стоки периодично се извършват съвместни проверки със служители на „Митническо бюро“-Търговище .

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име