Днес, 14.07.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков проведе работна среща със собственици и управители на ресторанти, питейни и развлекателни заведения и представители на институциите, реализиращи контрол по спазване противоепидемичните изисквания за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на областта. В срещата, организирана във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев от 12.07.2020 г., участваха служители на ОД МВР, ОДБХ, РЗИ и Дирекция „Инспекция по труда“ – Търговище.
Основната цел бе да се установят конкретни правила за работа в заведенията на открито и закрито на територията на област Търговище и по-конкретно при организиране на масови празнични събития. Акцент бе поставен върху механизма по опазване здравето на работниците и служителите, реда за дезинфекция и осигуряване физическа дистанция между настанените в заведенията гости.
„Спецификата на всяко заведение е различна, ние не искаме да вредим на никого. Не искаме да ограничаваме неправомерно дейността Ви“ – заяви пред присъстващите представители на бранша областният управител. Г-н Стайков подчерта, че е инициирал срещата, за да бъдат обсъдени правилата, при които следва да осъществяват дейността си, с цел да се регулира контролът по спазване мерките за недопускане разпространението на пандемията и опазване живота и здравето на жителите на област Търговище.
В заключение от срещата стана ясно, че контролните органи ще осъществяват регулярни тематични проверки, резултатите от които ще бъдат сведени до знанието на областния управител и членовете на Областния кризисен щаб. А представителите на бранша изразиха готовност да оказват необходимото съдействие, защото само с целенасочени действия и при конкретни правила може да бъде преодоляна опасността от разпространение на болестта.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име