OLYMPUS DIGITAL CAMERA

График на сроковете за дейностите по приема на ученици в първи клас в училищата в град Търговище за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД-З-82/23.01.2023 г. на кмета на община Търговище

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име