Заседанието ръководи г-жа Десислава Петрова – заместник областен управител. Основната цел на заседанието бе да се утвърди Регионалната програма за заетост на област Търговище за 2022 г.

Целта на регионалната програма за заетост е да допринесе за повишаване на заетостта в нашия регион, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в област Търговище. В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица; безработни младежи до 29 г.; младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска професионална  квалификация; хора с увреждания , в т.ч. обезкуражени лица.

По данни на Дирекция „Бюро по труда” към 31.12.2021 г. в област Търговище средногодишното равнище на безработица е било 8,4 % или 4 063 лица.

Участие в срещата взеха представители на общински администрации, дирекция регионална служба заетост –Русе, както и на местните структури на Регионално управление на образованието,

Търговско промишлена палата, Регионална дирекция Социално подпомагане, представители на  Дирекции „Бюра по труда” от общините в областта, Дирекция „Инспекция по труда”, неправителствени организации, синдикати и др.

За първи път при разработването на всяка Регионална програма общините задължително трябваше да планират субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор.

В резултат на изпълнението на програмата през 2022 г. ще бъдат назначени 345 лица в 160 населени места в област Търговище за период от 6 месеца. 201 безработни  ще са заети на пълен работен ден, а 144  в общините Омуртаг и Опака ще бъдат на 6 –часов работен ден.

Основните професионални направления, в които ще бъдат наемани безработни по програмата са поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, детски площадки, алеи паркове, строително ремонтни, товаро разтоварни дейности и др. Общата сума за 2022год. е над 1 500 000лв., три пъти в повече от  2021 година, когато са били отпуснати по програмата  близо 500 000лв. за 108 лица.

По общини тяхното разпределение е: в община Търговище – 78 лица, в община Попово – 67 лица, в община Омуртаг – 83 лица, в община Антоново – 57 лица и община Опака 60 лица. Всички те ще бъдат назначени в съответните общински администрации в срок до 9 юни 2022г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име