Бързото производство като форма на разследване през отчетната година е увеличило своя процент от новообразуваните досъдебни производства – при общо новообразувани 1146 досъдебни производства, образуваните бързи производства са 343 или 30%, като за 2020 г. те са били 26%.

Окръжна прокуратура – Търговище бе домакин на годишно отчетно събрание, провело се днес, 28 март 2022 г. В него участваха г-жа Светлана Димитрова – прокурор от Върховна касационна прокуратура, г-н Огнян Дамянов – член на ПК на ВСС, прокурорът от Апелативна прокуратура – Варна Милена Гамозова, председателите на Окръжен и Административен съд в Търговище – Татяна Даскалова и Красимира Тодорова, директорът на Областната дирекция на МВР – старши комисар Мариан Михайлов, както и прокурорите от Окръжната прокуратура в града.

Административният ръководител на структурата Диляна Стоянова отчете значително повишение (с 27%) в броя на наблюдаваните преписки – за изминалата година те са 3156. За 2020 г. са били 2480. Приключени в законовите срокове са 97,81% от тях, този процент също бележи ръст в сравнение с 2020 г.

Резултатността в работата на прокуратурите следва да бъде анализирана и по показателите: решени спрямо наблюдавани досъдебни производства, внесени в съда с прокурорски актове спрямо решените, върнатите от съда дела спрямо внесените в съда прокурорски актове, осъдените спрямо предадените на съд лица и оправданите спрямо осъдените лица.

През 2021 г. са решени общо 1863 досъдебни производства, които представляват 84,34% от общо наблюдаваните 2209. Наблюдава се увеличение с около 6 % в съотношението на решените спрямо наблюдаваните дела в сравнение с предходната година, когато са били 78,21%.

През отчетния период в съдилищата са внесени 563 досъдебни производства, при 551 за 2020 г. Внесените прокурорски актове са 572 срещу 627 лица, съответно обвинителни актове – 199 срещу 227 лица, споразуменията – 265 срещу 290 лица и 108 предложения за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК срещу 110 лица. В Окръжна прокуратура – Търговище се отчита съществено увеличение на внесените в съда обвинителни  актове – с 13% повече спрямо 2020 г. Увеличение се отчита и от Районната прокуратура – 7 % повече спрямо 2020 г.

През 2021 г. в съдилищата са внесени 29 искания за определяне мярката за неотклонение, от които са уважени 24. През отчетния период лицата с наложена мярка „задържане под стража“ са 24, а на 4 е наложена мярка за неотклонение „домашен арест“. За 2020 г. определенията на съда по отношение на мерките за неоклонение са били съответно 22 и 3.

Окръжният прокурор на Търговище Диляна Стоянова благодари на своите колеги за добре свършената работа през изминалата година и пожела 2022 година да бъде още по-успешна в професионален план. Сред приоритетите в работата за настоящата година тя посочи ефективното противодействие на различни противозаконни действия и запазване качеството на работа по всички дела, акцент беше поставен на делата спрямо лица с две и повече висящи наказателни производства.

Продължаване на тенденцията за поддържане на висок дял на бързите производства и запазване на утвърдилата се практика за изготвяне на законосъобразни, обосновани и мотивирани актове, активно участие в съдебните заседания.

Провеждане на проактивна медийна политика за представяне пред обществото на резултатите от прокурорската дейност и насочена към повишаване доверието на обществото в прокуратурата ще бъде акцент в работата на всички прокурори и служители от района.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име