Проведен бе годишният отчет-анализ за дейността на РДПБЗН-Търговище по направленията й на дейност за 2019 год., на който присъства старши комисар Красимир Шотаров, директор на дирекция „Оперативни дейности“ при ГДПБЗН-МВР.

Кои са основните акценти, характеризиращи дейността на службата за отчетния период?

 През 2019 г. екипите на четирите районни служби“Пожарна безопасност и защита на населението“ в състава на регионалната дирекция са реагирали 758 произшествия, срещу 552 за същия период на 2018 г. Налице е чувствително увеличение – с 37.32 %,  което представлява най-високата стойност, отчетена за последните пет години. Сред причините за този ръст са увеличеният брой катастрофи с транспортни средства, при ликвидиране на последиците от които служители на дирекцията са оказали съдействие, както и нарасналият брой случаи за необходимост екипите на районните служби да окажат техническа помощ при различни ситуации.

През изминалата  година в област Търговище са възникнали 582 пожара, като нанеслите преки материални загуби от тях са 100  – най-ниската отчетена стойност за последния петгодишен период. Ръст обаче бележи делът на пожарите без материални загуби в областта  – с 32,42 % от всички възникнали пожари, за споменатия петгодишен период от време. Докато през 2018 г. в областта са регистрирани 305такива, то за 2019 г. броят им е нараснал на 482.

Увеличен е и броят на пожарите, причинени от небрежност при боравене с открит огън, където ръстът за последните пет години е 44,27 %. Предвид тази обезпокоителна статистика служители на РДПБЗН-Търговище са  провели с превантивна цел инструктажи с кметовете на населени места в областта.

Пожарите в област Търговище през 2019 г., причинени от неправилно ползване на нагревателни уреди, са намалели значително, като стойностите в сравнение с тези за последните 5 години, са едни от най-ниските  – 8 броя. Налице е и намаление, макар и по-малко, в броя на пожарите, причинени от неправилно ползване на отоплителни уреди – 98 за 2019 г. срещу 104 – за 2018-та. Тук следва да се отбележи, че своя принос за това намаление  има ефективната  превантивна работа на служителите на ПБЗН с рискови целеви групи от населението. През годината бе осъществена  сериозна информационно-разяснителна дейност с трудно подвижни и самотноживеещи възрастни хора – служители на РДПБЗН дискутираха темата за правилата за пожарна безопасност през отоплителния сезон в Дома за стари хора, Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, в различни пенсионерски клубове в населените места на областта. Със съвети за правилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди те гостуваха и в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, както и в Центъра за обществена подкрепа.

33 са получените през 2019 г. лъжливи повиквания/24 – за 2018 г./, получени в оперативния дежурен център на регионалната дирекция, което представлява 17,58 % повече  спрямо периода  2015-2018 година – сочи още статистиката.  През отчетния период  се наблюдава намаление на броя на пожарите в отрасъла„Жилищно стопанство и дейност на домакинства”регистрирани са 227 такива, което е 16,85 % по-малко от средното за сравнявания период от 2015 до 2018 г.

За 2019 г. в РДПБЗН-Търговище се отчита най-голям брой на горските пожари за петгодишния период-13 броя. През 2016 година и 2018 година в област Търговище не е регистриран нито един горски пожар. През 2015 са регистрирани два такива, а за  2017 година служителите на РДПБЗН са участвали в погасяване на един горски пожар. Този голям брой на пожарите в горски насаждения се дължи на заниженото внимание при палене на открит огън, при организиране на излети в гората, както и на възникнали  пожари в сухи треви и отпадъци, които са се прехвърлили  лесно и бързо към горските площи благодарение на сухото и горещо време през периода.

На форума бе отчетено още, че броят на пожарите, възникнали в коминни тела на жилища, в област Търговище продължава да  се увеличава независимо от проведената от служители на дирекцията активна информационна и разяснителна кампания по темата сред гражданите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име