Днес, 29.10.2020 г., се проведе извънредно заседание в електронна среда на Областния координационен щаб за борба с COVID-19. С цел да се ограничи разпространението на инфекцията от коронавирус, се въвеждат по-строги противоепидемични мерки на територията на област Търговище, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. Същите са подробно описани в Заповед № 404, посписана от г-н Панайот Димитров, изпълняващ функциите на областен управител на област Търговище.
С днешната заповед се регулира неприсъственото обучение на учениците от гимназиален етап на образование, както и се преустановяват груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки. Преустановяват се и присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.
Регламентира се и провеждането на културни, развлекателни и спортни прояви. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите.
Преустановява се организирането и провеждането на масови мероприятия както на открито, така и на закрито. А в ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения ще се допускат до 10 души.
Въвежда се забрана за провеждането на групови занимания в читалищата и групови самодейни изяви. Разрешени остават индивидуалните занимания, но при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция след всяко занимание.
Превозвачите от обществения транспорт се задължават да увеличат броя или големината на автобусите, където е възможно, с цел намаляване на гъстотата на лицата в обществения транспорт.
За срок до 30.11.2020 г. се преустановява провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ в област Търговище. Забраняват се и свижданията в болничните заведения, при определени изключения.
Всички контролни органи ще осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и ще създават организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.
Дейностите, които не се преустановени или забранени със съответни заповеди на областния управител на област Търговище, следва да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Временните противоепидемични мерки на територията на област Търговище, въведени със Заповед №395/23.10.2020 г. на областния управител остават действащи до 02.11.2020 г., а въведения алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Търговище се запазва като постоянен.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име