В ОДМВР-Търговище е създадена организация за гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред и ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите при произвеждането на изборите за Народно събрание на 2.10.2022 г.

Утвърден е план с конкретни дейности и срокове на изпълнение и е сформиран оперативен щаб за ръководство на силите и средствата на дирекцията. Създадена е организация за ефективно взаимодействие с институциите, имащи отношение към изборния процес.

Сформирани са мобилни екипи от служители на дирекцията за своевременни проверки на сигнали за нарушения на политическите права на гражданите.

Във всички изборни помещения в областта са извършени охранителни проверки и е проконтролирана пожарната обезопасеност. Осигурена е физическата охрана на изборните секции в областта.

Общо около 300 служители на МВР са ангажирани както с охраната на местата за гласуване, така и с ред други дейности по обезпечаване на обществения ред, безопасността на движението и стриктното спазване на изборното законодателство.

Външната охрана на местата за гласуване ще бъде поета в събота и ще продължи до края на изборния ден в неделя. По време на вота в изборните помещения няма да се допускат лица в нетрезво състояние и носещи опасни предмети или оръжие.

При  необходимост служителите на реда могат да оказват съдействие само с изрично писмено искане от председателите на секционните комисии.

Създадена е организация след обявяване на края на изборния ден  за обезпечаване на транспортирането на изборните машини и документация до РИК.

Осигурена е възможност на българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас, но по различни причини нямат валидни документи за самоличност, да се сдобият с необходимото удостоверение за гласуване.

Документът се получава при подадено лично искане на гишетата в сектор „БДС“ в Търговище или в съответното районно управление. Паспортните гишета в Търговище, Попово и Омуртаг ще работят на 1 октомври 2022 г., събота –  от 8,30 часа до 17 часа, и на 2 октомври 2022 г. , неделя – от 8,30 часа до 19 часа.

Сигнали за нарушения на изборния процес, относими към отговорностите на МВР, се приемат на откритата денонощна линия 02/9011298 и e-mail: izbori2022@mvr.bg. Гражданите могат да търсят съдействие от полицията и в районните управления, както и на тел.112.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име