В Окръжна прокуратура–Търговище се проведе работно съвещание с представители на МВР и местните власти по въпроси, свързани с битовата престъпност, пътната безопасност, разпространението и употребата на наркотични вещества. Домакин на срещата беше заместник-окръжният прокурор Драгомир Сяров.

Прокурор Сяров подчерта, че противодействието на престъпността има два основни аспекта – превенция и създаване на условия да не се допускат престъпления от една страна, и своевременно ангажиране на наказателната отговорност и налагане на справедливи наказания от друга. Той изрази готовността на прокуратурата за категорични действия и в двете насоки, като наблегна на задължителност на взаимодействието между институциите, добра комуникация и бързи съвместни действия по основните проблеми.

Обсъдени бяха тенденциите в актуалната криминогенна обстановка в област Търговище, като специално внимание беше обърнато на употребата и разпространението на наркотични вещества. Противодействието на престъпления, свързани с наркотичните вещества, остават приоритет в работата на всички институции в региона.

Под въздействието на забранени субстанции се извършват различни видове престъпни деяния – против личността, против собствеността и не на последно място управление на МПС след употребата им.

Изразено беше общо задоволство от отличното ниво на комуникация и тясното сътрудничество между институциите в областта. Това от своя страна допринася за последователно реализиране на общите приоритети и цели, сред които на първо място противодействието на престъпността и гарантирането на сигурността на гражданите.

В работното съвещание взеха участие административният ръководител на Районната прокуратура Мила Стайкова, областният управител на Търговище, кметовете на общини, директорът на ОД на МВР в града, началниците на районните полицейски управления, представители на Общинския съвет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име