Интелигентни технологии ще се внедряват в училища и детски градини в община Търговище. Ще се изгражда и модерна и достъпна образователна среда. Финансирането за целта е осигурено по програми на Министерството на образованието и науката, след кандидатстване от страна на образователните институции и Общината.

По програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ Община Търговище ще получи над 11 000 лв. Те ще бъдат вложени в закупуването на софтуер за електронен дневник за всички 12 общински детски градини. Предстои подписването на договор с изпълнител.

По същата програма интерактивни дъски и проектори ще получат I ОУ „Христо Ботев“, I СУ „Св. Седмочисленици“, училището в село Вардун и Детска градина № 11 „Звънче“. Лаптопи ще получат Детска градина № 5 „Червената шапчица“ и училището в село Дралфа. В Дралфа, както и в училището за ученици с увреден слух в Търговище ще се изграждат безжични интернет мрежи. Софтуер за професионално обучение пък ще закупи Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики.

По програмата „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ четири образователни институции имат одобрени проектни предложения. Площадки за обучение на безопасност на движението по пътищата ще се изграждат в Детска градина № 1 „Веселушко“ и Професионалната гимназия по земеделие. Те ще получат съответно 3400 лв. и 3500 лв. за целта. За адаптиране на санитарните възли за хора с увреждания Професионалната техническа гимназия ще получи над 15 000 лв., а Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) – близо 8000 лв. РЦПППО ще получи и 2000 лв. за изграждане на покривно покритие на вече съществуваща рампа.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име