Днес, пред Общото събрание на съдиите от ОС-Търговище, официално встъпи в длъжност новият административен ръководител и председател на РС-Търговище, съдия Анета Петрова, която беше избрана след конкурс от СК на ВСС, на 06.10.2020 г. Съдия Петрова има дълъг стаж като съдия и досега правораздаваше в РС-Омуртаг. В същия съд е била и два мандата като административен ръководител- председател. Има ранг на „Съдия във ВКС и ВАС“. Пожелаваме й успех при реализиране на идеите от концепцията й за управление и издигане бързината и качеството на правораздаване в съда, както и повишаване авторитета на съдебната власт в региона.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име