Утвърден е Планът на СИДП за работа през пожароопасния сезон. Първите предвидени  срещи за оповестяване на мерките за пожарна безопасност вече са проведени. Инструктирани са събирачите на липов цвят по места. Традиционно такива срещи се правят и с хората, които берат гъби и билки, туристите, земеделците, членовете на ловните дружини, пастирите и ръководствата на военните поделения, които провеждат учения в близост до горски територии. Започна и подмяната на повредените противопожарни табели, особено тези, които са до заслони, чешми, туристически маршрути и кръстовища на горски пътища през които преминават автомобили и повече хора.

В началото на жътвената кампания екипи на службите за пожарна безопасност  и съответните ловни или горски стопанства инструктират кметовете и земеделците относно забраните за палене на стърнища. Поставят се съобщения и в кметствата.

От началото на годината до момента на територията на СИДП са регистрирани 30 пожара, като са засегнати 500 декара горски територии. 200 декара смесена гора горя през март в ДЛС-Паламара, а 100 декара бяха опожарени в ДГС-Шумен. 100 декара гори са засегнати от низов пожар в ДЛС-Балчик, а 50 декара в ДЛС-Шерба.

Гражданите, които станат свидетели на пожар в горските територии или в близост до тях, трябва да подадат сигнал на телефон 112, за да може огънят да бъде погасен своевременно.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име