За десета поредна година Окръжен съд – Търговище стартира инициативи по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

През годините Програмата получи подкрепа от органите на съдебната и изпълнителната власт, от Министерство на образованието и науката (МОН) и регионалните управления на образованието.

Програмата стартира като пилотна със Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет (ВСС) и МОН. Понастоящем е в сила Споразумение от 2021 година, като продължителността и обхвата на сътрудничеството е пет календарни години. Програмата се изпълнява ежегодно в посочения срок в рамките на часовете по „Гражданско образование“ за XI и XII клас и в „Часа на класа“ за учениците от V до XII клас.

Магистрати и съдебни служители от Окръжен съд – Търговище работят по Програмата от 2014 година. Участието им е доброволно и безвъзмездно, с ентусиазъм, творчески подход и иновативност. В партньорство с Окръжна прокуратура – Търговище, Районна прокуратура – Търговище, Административен съд – Търговище и Районен съд – Търговище в лицето на държавния съдебен изпълнител, ОС – Търговище продължава и през тази учебна година, като стартирането й се предвижда за средата на месец ноември.

Тази година подалите заявка за участие училища са пет от Търговище, а учениците – над 700. В нашата област Районен съд – Попово също се включва в образователната програма с беседи пред близо 100 ученици от четири паралелки в два класа на ОУ „Любен Каравелов“ в гр. Попово.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име