Прокурорът от Окръжна прокуратура – Търговище Мартин Александров се срещна с ученици от 9 „Б“ клас от ПГИИ „Джон Атанасов“. По  Образователната програма, провеждана от Окръжен съд – Търговище, съобразно Споразумението между ВСС и МОН, той говори за „Наказателно правосъдие. Престъпление (против личността и против собствеността) и нарушение. Наказателноотговорни лица. Наказание – понятие, цел, видове.“

Магистратът обясни същността на понятието „престъпление“ съгласно чл. 9 от Наказателния кодекс, а именно „това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо“. Даде конкретен пример за бездействие – ако намерите телефон и не го върнете или предадете в 7-дневен срок, извършвате престъпление чрез бездействие.

Говори на младите хора за това какво е наказателно правосъдие,  за резултатни престъпления и такива на просто извършване. Разясни формите на вина, престъпленията против личността – против живота, засягащи половата неприкосновеност, свободата на волята и др., и против собствеността – кражба, грабеж, като ги разграничи.

Специално внимание обърна на наказателната отговорност при различните възрастови групи и видовете наказания, които предвижда Наказателния кодекс, както и мерките по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Спря се на индивидуалната и генерална превенция на наказанието, като отбеляза, че то, наказанието, винаги се налага от съда.

С проведената лекция Окръжен съд – Търговище съвместно с Окръжна прокуратура – Търговище проявяват съпричастност към повишаването на правната култура и информираността на подрастващите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име