На сигнали за възникнали пожари в сухи треви са реагирали дежурните екипи на районните служби ПБЗН в Омуртаг и Антоново. Пожарите са възникнали съответно: в с. Илийно, община Омуртаг – в канавка до пътното платно, и в землището на с. Орач, община Антоново. Инцидентите са причинени от небрежност при боравене с открит огън. Пожарите са погасени без преки материални загуби.

         От Регионална дирекция „ПБЗН“ –Търговище отново призовават гражданите да имат  отговорно поведение сред природата и в местата на открито с повишена пожарна опасност през горещите и сухи летни дни, особено когато е обявен висок риск от пожарна опасност, и да спазват основните правила за пожарна безопасност. Оттам предупреждават, че наглед безобидни на вид запалвания често са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Реална е опасността пламъкът от една клечка кибрит да прерасне в горски пожар или да обхване масив с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, и да нанесе значителни икономически и екологични щети.

Затова с цел да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо: да не се пали огън на открито във ветровито време;
да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в частните дворове, като огнището бъде обезопасено, а се ползване огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък; да не се допуска изхвърлянето на фасове от балкони, както и от автомобили или туристи в близост до горски и земеделски площи, тъй като тази небрежност крие изключително голям потенциален риск от запалвания.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име