За изминалото денонощие екипи на районните служби „ПБЗН“ в областта са реагирали на 4 сигнала за възникнали поради небрежност при боравене с открит огън пожари в сухи треви и храсти: в с. Дралфа, община Търговище; в покрайнините на с. Гърчиново, община Попово; в с. Светлен, община Попово – в близост до жп спирка, и в с. Изворово, община Антоново.

Пожарите са погасени без преки материални загуби.

Предвид факта, че със затоплянето на времето логично започва пролетното почистване на стопанства, дворни места, вили, паркове и градини от изсъхнала суха растителност, шума и различни отпадъци, от РД ПБЗН-Търговише напомнят на гражданите, че е абсолютно необходимо да се знаят и спазват основни изисквания за пожарна безопасност. Сред тях са: запаленият огън не трябва да се оставя без постоянно наблюдение до пълното му изгасяване; не трябва да се изхвърлят незагасени клечки кибрит или угарки от цигари при преминаване по републиканската пътна мрежа и сред природата; при запален огън и поява на вятър, горенето му следва да бъде прекратено  незабавно; преди запалване на огън на открито предварително трябва да се подготвят подръчни уреди за  гасене – съдове с вода, пясък, негорими  тупалки, а огнищата  е необходимо да отстоят на минимум 10 метра от съседни сгради и други горими конструкции и материали.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име