Заместник областният управител на област Търговище Петя Кирилова участва в заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст.

По време на заседанието в Министерски съвет, водено от акад. Николай Денков, бе отчетено, че над 50 000 деца и ученици са върнати и задържани в образователната система за последните шест години. За този период с 40 % е намалял делът на отпадналите от детска градина и училище деца и ученици.

„Благодарение на съвместната работа на институциите, добрата координация и своевременна подкрепа десетки хиляди деца и ученици са останали трайно в образователната система. Търговищка област е на първо място по успеваемост в България, за което бих искала да поздравя екипите, работещи в помощ и подкрепа на децата и учениците“, заяви след заседaнието заместник областният управител на област Търговище Петя Кирилова.

Тя обясни още, че обхванатите ученици за 2022 г. са 99,59% от общо 10 056. А незаписаните и необхванати ученици за 2023 г. са 90, които не са се явили на НВО след 7 клас и не са подали документи за държавния план прием. Тези деца подлежат на задължително обучение в осми клас на първи гимназиален етап.

Областният координационен център /ОКЦ/ в област Търговище е основан през месец август 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институции по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име